Homepage
Organizing Committee
Advisory Committee
Speakers
List of Participants
Abstracts
Schedule
Registration
Accommodation
Transportation
Tour and Banquet
Sponsors

List of Participants

Ahmadov, Anar (Georgia Tech)

Ai, Yinghua (Peking)

Aqueda, Raquel (Madrid)

Azram, M. (Malaysia)

Bao, Zhiqiang (Peking)

Boileau, Michel (Toulouse)

Boyer, Steven (Montreal)

Brunetti, M. (Napoli)

Cha, Jaechoon (ICU)

Chen, Haimiao (Zhejiang)

Chen, Minggang (Dalian)

Chen, Qingtao (Berkeley)

Cochran, T. (Rice)

Derbez, Pierre (Marseille)

Derby-Talbot, Ryan (Cairo)

Ding, Fang (Peking)

Du, Kun (Dalian)

Du, Xiaoming (Peking)

Duan, Haibao (CAAS)

Dynnikov, Ivan (Moscow)

Edwards, Robert (UCLA)

Etgu, Tolga (Istanbul)

Fang, Fuquan (Nankai and CNU)

Fang, Hao (Iowa)

Fintushel, Ron. (Michigan State)

Futer, David (Michigan State)

Gabai, David (Princeton)

Gadgil, S. (Banglore)

Gao, Hongzhu (BNU)

Gao, Xutao (Dalian)

Glock, Janina (Frankfurt)

Gordon, Cameron (Austin)

Guo, Qilong (Dalian)

Han, Youfa (Liaoning)

Harvey, S. (Rice)

Hayat, C. (Toulouse)

He, Zhengxu (CAAS)

Hegenbarth, F. (Milan)

Hempel,J. (Rice)

Hillman, Jonathan (Sydney)

Hoffoss, Diane (San Diego)

Hong, Sungbok (Korea U.)

Horn, Peter (Rice)

Hou, Yong (Boise)

Huang, Yong (Sichuan)

Huh, Youngsik (Hanyang)

Jiang, Boju (Peking)

Jonard, Natalia (Mexico)

Kamada, Naoko (Osaka)

Kamada, Seiichi (Hiroshima)

Kang, Sungmo (Austin)

Kawamuro, Keiko (Rice)

Kawauchi, Akio (Osaka)

Keesling, James (Florida)

Khan, Asghar (Islamabad)

Kim, Taehee (Konkuk)

Ko, Kihyoung (KAIST)

Kobayashi, Tsuyoshi (Nara)

Lai, Shilong (Peking)

Lee, Jaewon (Missouri)

Lee, S.Y. (Pusan)

Lee, Sangyub (Seoul)

Lei, Fengchun (Dalain)

Li, Anming (Sichuan)

Li, Banghe (CAAS)

Li, Hongjun (Xi'an)

Li, Hongxia (Dalian)

Li, Ping (Peking)

Li, Qisheng (Hunan)

Li, Shuijing (Rice)

Li, Tao (Boston)

Li, Tianjun (Minnesoda)

Li, Weiping (Oklahoma)

Li, Yannan (Dalian)

Li, Youlin (Peking)

Liang, Youquan (Peking)

Liu, Minghui (Dalian)

Liu, Ximin (Dalian)

Liu, Xiugui (Nankai)

Liu, Yi (Berkeley)

Liu, Zhengyi (Oklahoma State)

Lomonaco, L. (Napoli)

Long, Darron (UCSB)

Luo, Feng (Rutgers)

Lv, Zhi (Fudan)

Ma, Jiming (Peking)

Matignon, Daniel (Marseille)

Matsumoto, Yukio (Tokyo)

Matumoto, T. (Hiroshima)

McCullough, D. (Oklahoma)

Moriah, Yoav (Haifa)

Mroczkowski, Maciej (Gdansk)

Muhammad, Irfan (Islamabad)

Oh, Seungsang (Korea)

Ohtsuki, Tomotada (Kyoto)

Park, Jongil (SNU)

Prabhakar, M. (Guwahati)

Qiu, Ruifeng (Dalian)

Qu, Feng (Peking)

Rafi, Kasra (Connecticut)

Repovs, Dusan (Slovenia)

Rong, Yongwu (Washington)

Ruan, Yongbin (Michigan)

Rosicki, Witold (Gdansk)

Rubinstein, Hyam (Melbourne)

Saito, Toshio (Nara)

Sakuma, Makoto (Osaka)

Satoh, Shin (Kobe)

Scharlemann, Martin (UCSB)

Schleimer, S. (Rutgers)

Shen, Yefeng (Peking)

Stukow, M. (Gdansk)

Su, Guangxiang (Nankai)

Sun, Hongbing (Peking)

Szepietowski, Blazej (Gdansk)

Tan, Serpeow (Singapore)

Tan, Zizhou (BNU)

Tao, Zhixiong (Zhejiang ST)

Tian, Gang (Princeton)

Tillmann, S. (Melbourne)

Wang, Changping (Peking)

Wang, Dongning (Nanjing)

Wang, Kun (Zhejiang)

Wang, Shicheng (Peking)

Wang, Shida (Peking)

Wang, Shuguang (Missouri)

Wang, Xiangjun (Nankai)

Wang, Xiaowei (Hongkong)

Wu, Jianchun (Peking)

Wu, Jie (Singapore)

Wu, Weiwei (Minnesoda)

Wu, Yingqing (Iowa)

Wu, Yulai (Dalian)

Wu, Zhongtao (Princeton)

Yagasaki, T. (Kyoto)

Yang, Tian (Regina)

Yang, Zhiqing (Dalian)

Yao, Jiangang (Berkeley)

Yu, Bin (Peking)

Yu, Li (Nanjing)

Tyszkowska, Ewa (Gdansk)

Zastrow, A. (Gdansk)

Zhang, Mingxing (Dalian)

Zhang, Qiang (Peking)

Zhang, Weiping (Nankai)

Zhang, Weiyi (Minnesota)

Zhang, Wenbin (Dalian)

Zhang, Xingru (Buffalo)

Zhang, Ying (Singaporem)

Zhao, Jie (Peking)

Zhao, Xuezhi (CNU)

Zheng, Hao (Zhongshan)

Zhou, Qing (Shanghai)

Zhu, Yi (Zhejiang)

Zimmermann, B. (Trieste)

Zou, Yanqing (Dalian)