Home>People>Postdoc

Current PostdocsPostdocs for previous years

NOTE:This list is for previous years and may no longer be accurate.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

NameResearch AreaEmailTerms of Employment
SHI PeideProbability and Statistics199206-199405
TANG YileiMathematicstang.yilei@163.net200507-200706
TANG LinMathematicstanglin@math.pku.edu.cn200107-200306
TIAN GuoliangStatistics199807-200006
TIAN QingchunMathematicsyhtian@math.pku.edu.cn199207-199406
TAO TaoMathematicstaotao@amss.ac.cn201507-201706
WU Diwudi@math.pku.edu.cn201901-202012
WANG Huawanghua.math@foxmail.com201807-202006
WANG Yuxiwangyuxi0422@163.com201807-202006
WEI Guodongweiguodong@amss.ac.cn201807-202006
WANG YueMathematicsyuewang37@pku.edu.cn201707-201906
WANG JieApplied Mathematicswangjie212@mails.ucas.ac.cn 201707-201906
WANG WenlongMathematicswangwl@math.pku.edu.cn201707-201906
WANG XiaodongComputational Mathxiaodongwang@nwpu.edu.cn201606-201805
WU WeishengMathematicsweishengwwsheng1@gmail.com201410-201609