Home>People>Postdoc

Current PostdocsPostdocs for previous years

NOTE:This list is for previous years and may no longer be accurate.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

NameResearch AreaEmailTerms of Employment
QI YanfengApplied Mathematicsqiyanfeng07@163.com201207-201406
QIAO ZhijunMathematicsqiaozj@hotmail.com199707-199906
QIN QimingMathematicsqmqin@pku.edu.cn199007-199206
SHI Yangshiyang_bio@163.com202012-202211
SU Shuaisushuaiby@163.com201907-202106
SHI Yunfengyunfengshi@math.pku.edu.cn201807-202006
SUN ZhiyuanComputational Mathzysun@math.pku.edu.cn201607-201806
SHEN ZhencaiMathematicszhencai688@sina.com201107-201306
SUN XiaosongMathematicssunxs@jlu.edu.cn201004-201202
SUN ZhongfengApplied Mathematicszhongfeng@math.pku.edu.cn200907-201106
SONG ChongMathematicssongchong@xmu.edu.cn200907-201106
SHI JiangtaoMathematicsjiangtaoshi@yahoo.com.cn200907-201107
SHU LinMathematicslshu@math.pku.edu.cn200707-200905
SUN DayingMathematicssundy@math.pku.edu.cn200207-200406
SUN ShanzhongMathematicssz_sun@eyou.com200107-200306