Home>People>Postdoc

Current PostdocsPostdocs for previous years

NOTE:This list is for previous years and may no longer be accurate.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

NameResearch AreaEmailTerms of Employment
WANG Zhiyuan1556219157@qq.com201912-202305
WANG Qiongyanqiongyanwang@aliyun.com201912-202211
WU Diwudi@math.pku.edu.cn201901-202012
WANG Huawanghua.math@foxmail.com201807-202006
WANG Yuxiwangyuxi0422@163.com201807-202006
WEI Guodongweiguodong@amss.ac.cn201807-202006
WANG YueMathematicsyuewang37@pku.edu.cn201707-201906
WANG JieApplied Mathematicswangjie212@mails.ucas.ac.cn 201707-201906
WANG WenlongMathematicswangwl@math.pku.edu.cn201707-201906
WANG XiaodongComputational Mathxiaodongwang@nwpu.edu.cn201606-201805
WU WeishengMathematicsweishengwwsheng1@gmail.com201410-201609
WANG ZhiweiMathematicszhiwei@bnu.edu.cn201407-201607
WU SenlinMathematicssenlin_wu@hotmail.com201207-201406
WANG FangMathematicsfangwang@cnu.edu.cn201110-201309
WANG WendongMathematicswendong@math.pku.edu.cn201007-201205